Ćwiczenia duchowe

Jedną z głównych misji jezuitów jest dawanie Ćwiczeń Duchowych (czyli prowadzenie rekolekcji ignacjańskich). Naszym wielkim pragnieniem jest wybudowanie domu rekolekcyjnego w Wasilkowie przy ul. Nadawki 40. Będzie to pierwszy dom rekolekcyjny prowadzony przez nasz zakon na tych terenach.

Rekolekcje w życiu codziennym

Obecnie proponujemy udział w rekolekcjach w życiu codziennym (prowadzonych przez WŻCH), udział w rekolekcjach w naszych domach rekolekcyjnych w Polsce, albo uczestnictwo w rekolekcjach z indywidualnym prowadzeniem, po wcześniejszym uzgodnieniu ich terminu z nami (propozycja ta z racji skromnych możliwości lokalowych, jest skierowana dla liderów oraz animatorów wspólnot i ruchów katolickich z terenu Podlasia).

Rekolekcje INTERNETOWE w życiu codziennym (prowadzone przez WŻCH) odbędą się od 29 listopada do 20 grudnia 2020r., pod hasłem: “PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY”. https://wzchbialystok.pl/